Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek:


Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Onderwerp: einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Beste Jobhopper

Je hebt op 5-12-2022 via een schriftelijk schrijven te kennen gegeven dat je jouw arbeidsovereenkomst bij Bore-out B.V. helaas wenst te beëindigen.

Middels deze brief bevestigen we de beëindiging van jouw dienstverband met ingang van 1-2-2023.

Het verbreken van de arbeidsovereenkomst per bovengenoemde datum, kan voor jou verlies van werk en inkomen met zich meebrengen en gevolgen hebben voor een eventuele werkloosheidsuitkering. Als je hier vragen over hebt, kan je contact met afdeling HR opnemen.

We verzoeken je om met je leidinggevende in gesprek te gaan omtrent jouw laatste werkdag en de opname van eventuele resterende vakantiedagen. Vakantiedagen die je niet opneemt, zullen uitbetaald worden.

Verder verzoeken we je om op jouw laatste werkdag alle bedrijfsmiddelen in te leveren bij IT. Het gaat hier om een Macbook Pro, een Iphone, een Mifi-kastje en een badge.

Graag attenderen we je erop dat je per datum uitdienst geen toegang meer hebt tot het kantoor en de online omgeving (waaronder je e-mail en je persoonlijk dossier met je salarisstroken) en geen nieuwe declaraties meer kan indienen. Resterende post als de eindafrekening en de jaaropgave ontvang je op het bij ons bekende postadres.

Wij wensen je in jouw verdere carrière alle succes toe en bedanken je voor de bewezen diensten.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.