Download gratis een voorbeeld van een bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht

Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn”.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitzendkracht die eerst werkzaamheden bij een bedrijf heeft uitgevoerd en vervolgens via een ander uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf dezelfde werkzaamheden gaat verrichten.

Om opvolgend werkgeverschap te voorkomen, is inzicht nodig in het arbeidsverleden van de werknemer in de 26 weken voorafgaand aan de start van het nieuwe dienstverband.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.