Download gratis een voorbeeldbrief voor het schriftelijk voldoen aan de aanzegplicht:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Aanzegplicht

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan geldt een aanzegvergoeding.

Voorbeeld

Op 1 januari 2022 bent u met WorkHardPlayHard BV een arbeidscontract voor bepaalde tijd (12 maanden) aangegaan. Uw arbeidscontract voor bepaalde tijd is ingegaan op 1 februari 2022.

Wij hebben onze beslissing omtrent uw arbeidscontract voor bepaalde tijd al mondeling toegelicht. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer geldt vanuit de wet- en regelgeving een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Om deze reden doen wij u ook dit schrijven toekomen.

Helaas moet ik u mededelen dat uw arbeidscontract niet verlengd wordt. Dit betekent dat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt per 31 januari 2023

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecAanzegtermijn & aanzegvergoeding