Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u om vrijwilligerswerk verzoekt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf u omdat ik zeer geïnteresseerd ben in het vrijwilligerswerk dat uw organisatie verricht en ik zou graag de mogelijkheid willen hebben om deel uit te maken van uw team.

Als betrokken lid van de gemeenschap heb ik altijd een passie gehad voor het ondersteunen van anderen en het maken van een positieve impact in het leven van mensen. Ik heb gehoord over de waardevolle initiatieven die uw organisatie onderneemt en ik zou graag mijn tijd en vaardigheden willen aanbieden om uw inspanningen te ondersteunen.

Ik heb ervaring op verschillende terreinen, waaronder sociale hulpverlening en ambulante begeleiding. Ik ben een teamspeler en beschik over sterke communicatievaardigheden. Ik ben flexibel en bereid om te helpen waar nodig. Ik geloof dat vrijwilligerswerk niet alleen een kans biedt om anderen te helpen, maar ook een mogelijkheid is om mezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.