Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u op een nieuwe functie solliciteert:


Solliciteren

Solliciteren op een nieuwe functie is altijd spannend. Met deze voorbeeldbrief maken we het solliciteren een stuk eenvoudiger.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Met veel genoegdoening zag ik op 1 juni 2023 uw vacature voor de functie office manager bij een scale-up in Tilburg. Na het lezen van de vacature ben ik direct begonnen met het schrijven van deze sollicitatiebrief.

De functie office manager is mij op het lijf geschreven, want ik heb deze functie al vier keer vervuld bij voornamelijk bedrijven in de techsector (zowel start-ups als scale-ups). Ook voldoe ik aan de opleidingseisen en verwacht ik goed in het team te passen.

Bovendien verwacht ik bij uw organisatie ook mij talenknobbel te kunnen benutten. Ik spreek vloeiend Frans en Duits. In mijn onderzoek naar uw organisatie heb ik gezien dat u meerdere Frans- en Duitstaligen in dienst heeft.

Als bijlage heb ik een motiverend schrijven en mijn cv toegevoegd.  Uw vacature en mijn ambities en wensen sluiten mijns inziens perfect op elkaar aan. Ik kan dan ook niet wachten op uw uitnodiging voor een persoonlijk sollicitatiegesprek.

Mocht u zelf vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op via 06-12345678.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.