Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een klacht kenbaar maakt als gevolg van discriminatie op de werkvloer:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf deze brief om mijn diepe bezorgdheid te uiten over een kwestie van discriminatie die ik heb ervaren tijdens mijn werk bij Fabricio Retail B.V. Als werknemer heb ik het recht om in een veilige en respectvolle werkomgeving te worden behandeld, ongeacht mijn achtergrond, geslacht, ras of enige andere beschermde eigenschap.

Helaas moet ik melden dat ik herhaaldelijk en systematisch het doelwit ben geworden van discriminatie op de werkvloer. Ik heb verschillende incidenten meegemaakt waarbij ik ongelijk werd behandeld en geconfronteerd werd met vernederende opmerkingen en handelingen. Deze discriminatoire behandeling heeft een negatieve invloed op mijn welzijn, motivatie en professionele groei.

Ik wil graag enkele concrete voorbeelden noemen van situaties waarin ik discriminatie heb ervaren.

Ten eerste heb ik gemerkt dat mijn bijdragen aan projecten regelmatig worden genegeerd of toegeschreven aan anderen, terwijl mijn mannelijke collega’s wel de erkenning krijgen die ze verdienen. Bovendien heb ik opgemerkt dat ik vaak word buitengesloten van belangrijke besluitvormingsprocessen en kansen voor promotie, wat suggereert dat mijn competentie en inzet niet op waarde worden geschat.

Ik wil benadrukken dat dit niet alleen een persoonlijk probleem is, maar ook een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid binnen de organisatie. Discriminatie op de werkvloer is in strijd met de wet en de kernwaarden van gelijke kansen en diversiteit waar ons bedrijf voor staat.

Ik verzoek u dringend om deze klacht serieus te nemen en een grondig onderzoek in te stellen naar de discriminatoire praktijken die plaatsvinden binnen de organisatie. Daarnaast vraag ik om passende maatregelen te nemen om discriminatie op de werkvloer aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle werknemers in een veilige en inclusieve omgeving kunnen werken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.