Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het betwisten van een vordering:


Betwisten van een vordering

Bij het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met (een deel van) een factuur. Vervolgens zijn er verschillende opties, zoals het niet betalen van het gedeelte waar u het niet mee eens bent of het betalen onder protest, zodat u nog terug kunt komen op de betaling.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Twist,

Op 1 december 2021 ontving ik van u een factuur groot  1210 inclusief btw met kenmerk 2019.0666.

Ik ben het niet eens met een deel van deze factuur. Om deze reden betwist ik uw vordering en betaal ik enkel het gedeelte dat ik niet betwist, namelijk € 605 inclusief btw.

Ik ben het niet eens met de factuur, omdat u de overeenkomst nog maar voor de helft heeft uitgevoerd. U zou bij mij in de badkamer twee wasbakken installeren, maar u heeft er pas één geplaatst.

Ik eis dat u de overeenkomst nakomt en ook de tweede wasbak komt installeren.

Ik verzoek u om mij binnen 14 dagen schriftelijk per post te berichten over een oplossing met betrekking tot mijn betwisting van uw vordering.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.