Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding betaling onder protest:


Betaling onder protest

Om het verzaken van een betaalverplichting te voorkomen, terwijl u een geschil heeft over (een gedeelte van) een factuur kunt u (het gedeelte van) de factuur die u betwist betalen onder protest.

U behoudt dat het recht terug te komen op de betaling en betaalt dus onder voorbehoud. Later kunt u dan terugbetaling onder een redelijke termijn eisen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer Overcharge,

Op 1 november 2021 heb ik van Overcharge BV een factuur ontvangen met factuurnummer 2021-11-112.

Ik ben het niet eens met deze factuur. De reden dat ik het niet eens ben met deze factuur is: ik heb met u een andere prijs afgesproken. U factureert mij 52.000 euro voor de uitbouw inclusief meerwerk, terwijl wij 45.000 euro zijn overeengekomen. Ik ben het niet eens met het gedeelte van de factuur die toeziet op het meerwerk (in casu 7.000 euro).

Ik wil enkel betalen voor hetgeen wij overeengekomen zijn. Toch wil ik geheel aan een eventuele betaalverplichting voldoen. Om deze reden betaal ik uw vordering onder protest. Dit betekent dat ik het recht behoud om op de betaling van 7.000 euro voor het meerwerk terug kan komen en binnen een redelijk termijn de betaling terug kan vorderen.

Deze brief met aankondiging dat ik onder protest ga betalen is aangetekend verstuurd. De ontvangstdatum van deze brief is mij op deze manier bekend. Ik zal de betaling onder protest na deze datum verrichten.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.