Download gratis een voorbeeld van een brief met een voorstel tot finale kwijting van een schuld:


Voorstel kwijtschelden schuld

Soms lopen de financiën niet in lijn met de betaalverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het verlies van inkomen of ziekte. In zo’n geval kan een schuldeiser een voorstel gedaan worden om de schuld kwijt te schelden. Er is geen garantie dat de schuldenaar meegaat in de eis, maar niet geschoten is altijd mis. Breng het verhaal eerlijk, laat ziet waarom u niet kunt betalen en doe een zo redelijk mogelijk aanbod met wat u wel direct kunt betalen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer Spender,

Op 1 december 2020 heb ik van Spend BV een factuur ontvangen met factuurnummer 2020.112.

Deze schuld staat per heden nog open, omdat ik niet in de mogelijkheid ben om te betalen. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en zit momenteel in de bijstand. Mijn schulden lopen op. Na de beslagvrije voet heb ik te weinig inkomen om aan mijn lopende verplichtingen te voldoen.

Omdat mijn leefsituatie naar verwachting niet wijzigt en ik geen bezittingen heb die ik kan verpanden of verkopen, wil ik u verzoeken de schuld kwijt te schelden.  

Ik kan tegen finale kwijting per direct 20 % van de factuur betalen (200 euro).

Graag verneem ik binnen 14 dagen schriftelijk uw reactie op mijn voorstel.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.