Download gratis een voorbeeld van een leningsovereenkomst:


Leningsovereenkomst

Bij geld lenen horen duidelijk afspraken. Afspraken over de rente, zekerheden en terugbetaalvoorwaarden. Met een leningsovereenkomst komt u de voorwaarden voor de lening schriftelijk overeen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 wenst aan Partij 2 geld te lenen en Partij 2 wenst van partij 1 geld te lenen. In deze overeenkomst zijn de bijbehorende voorwaarden onder welk zulks geschiedt overeengekomen.

Artikel 2 – De hoofdsom

Partij 1 verstrekt aan Partij 2 per 1 augustus 2023 ter leen een bedrag van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro), hierna te noemen de Hoofdsom.

Artikel 4 – De rente

Over het uitstaande saldo van de Hoofdsom is Partij 2 een zakelijke rente van 7 procent per jaar verschuldigd.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.