Download gratis een voorbeeld van een bepaling recht van eerste koop / koopoptie:


Recht van eerste koop / koopoptie

Huurders huren soms omdat ze momenteel nog geen hypotheek kunnen verkrijgen voor een koopwoning. Soms willen huurders vooraf vastleggen dat ze de huurwoning in de toekomst kunnen kopen. Ze onderhandelen dan een recht van eerste koop / koopoptie voor de woning.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld

Huurder heeft het recht om na verloop van tien jaren na ondertekening van deze huurovereenkomst het gehuurde te kopen tegen tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door Anno Vastgoed | Recht van eerste koop