Voorbeeld convenant Debt/EBITDA-Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant Debt/EBITDA-ratio: Debt/EBITDA-ratio De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld Debt/EBITDA-ratio Disclaimer en voorwaarden Dit […]

Lees verder

Voorbeeld convenant absolute EBITDA

Download gratis een voorbeeld van een convenant absolute EBITDA: Absolute EBITDA Absolute EBITDA geeft aan dat de EBITDA per jaar minimaal de aangegeven hoogte voor dat jaar dient te zijn. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld […]

Lees verder

Voorbeeld convenant rentedekkingsratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant rentedekkingsratio: Rentedekkingsratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest coverage ratio Disclaimer en […]

Lees verder

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge: EBITDA-marge De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant EBITDA-marge […]

Lees verder

Voorbeeld convenant omzetratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio: Omzetratio De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant garantievermogen

Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen: Garantievermogen Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd. Document Het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Interest Coverage Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant interest coverage ratio: Interest coverage ratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt Service Capacity Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant debt service capacity ratio: Debt service capacity ratio De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data […]

Lees verder

Voorbeeld beding negative pledge

Download gratis een voorbeeld van een beding negative pledge: Negative pledge Negative pledge is een beding uit een bankconvenant. Het beding zorgt ervoor dat een eenmaal afgegeven zekerheid als bijvoorbeeld een pandrecht nadien niet nogmaals aan een derde partij wordt afgegeven. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt […]

Lees verder