Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder

Voorbeeldbrief betaling onder protest

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding betaling onder protest: Betaling onder protest Om het verzaken van een betaalverplichting te voorkomen, terwijl u een geschil heeft over (een gedeelte van) een factuur kunt u (het gedeelte van) de factuur die u betwist betalen onder protest. U behoudt dat het recht terug te komen […]

Lees verder