Download gratis een voorbeeld van een bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten

Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de Geldlening (of het restant daarvan) of Rentebetaling, komen ten laste van Geldnemer, ook die van eventuele aanzeggingen en ingebrekestelling.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecBoeken incassokosten