Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten

Download gratis een voorbeeld van een bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke […]

Lees verder