Voorbeeld bepaling afsluitprovisie

Download gratis een voorbeeld van een bepaling afsluitprovisie: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling afsluitprovisie De afsluitprovisie bedraagt 2 % van de hoofdsom en is te voldoen bij acceptatie van de offerte. Disclaimer en voorwaarden […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling achterstelling lening

Download gratis een voorbeeld van een bepaling achterstelling lening: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling achterstelling lening De Achtergestelde lening zal pas opeisbaar zijn en de voldoening van De Achtergestelde lening, waaronder begrepen de eventuele […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten

Download gratis een voorbeeld van een bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling toebedeling eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringskosten Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling pandrecht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling pandrecht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling pandrecht Geldnemer verbindt zich jegens Geldgever om een pandrecht op bestaande en toekomstige vorderingen op derden van zo hoog mogelijke rang, […]

Lees verder