Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring werknemer:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer

Een werknemer krijgt gedurende het loondienstverband toegang tot aanzienlijke bedrijfsgevoelige informatie. Zaak om hier degelijke afspraken over te maken met werknemers. Zowel gedurende als na afloop van het loondienstverband. Het is aan te raden bij overtreding een boete die rechtstreeks verschuldigd is aan de werkgever overeen te komen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.