Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift:


Getuigschrift

Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te stellen als de werknemer hierom vraagt.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het voorbeeld:

Enkele relevante stukken uit het document:

Middels dit getuigschrift verklaren wij dat mevrouw Pietersen van 1 januari 2012 tot 1 januari 2022 bij Decade BV in dienst is geweest.

Mevrouw Pietersen heeft gedurende het loondienstverband uitstekend gefunctioneerd. De functietitel was secretaresse. Het takenpakket en bijbehorende werkzaamheden omvatte:

  • Aanspreekpunt telefoon en receptie
  • Facilitaire ondersteuning (bestellen bloemen, versturen kaarten, attenties medewerkers, verzorgen/bestellen lunches e.d.);
  • Administratieve afhandelingen van inkoop en bestellingen;
  • Ondersteunen bij administratieve taken;
  • Back-up van de management assistentes bij verlof;
  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen.

De arbeidsduur van deze fulltime functie bedroeg 40 werkuren per week.

Het loondienstverband is om eigen moverende redenen op verzoek van de werknemer beëindigd, wat wij tot op de dag van vandaag erg jammer vinden.

Mevrouw Pietersen was binnen alle gelederen van onze organisatie geliefd. De werkzaamheden zijn altijd naar volle tevredenheid uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in een zeer positieve bijdrage aan onze organisatie.

Wij wensen Naam werknemer nogmaals enorm veel geluk en succes in de toekomst. Zowel zakelijk als privé.

Wij vertrouwen erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen op nummer 06-12345678.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.