Download gratis een voorbeeld van een addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof:


Addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof

Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Dit geldt voor beide ouders. Een tweeling geldt dubbel (ook 2 keer recht op ouderschapsverlof).

Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden zodat de werknemer in dienst is.

Het maximale recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het voorbeeld situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het addendum

Enkele relevante stukken uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 heeft bij partij 2 een arbeidscontract. Dit betreft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Het arbeidscontract is op 1 januari 2010 overeengekomen. Partij 1 heeft aangegeven ouderschapsverlof op te willen nemen. Partijen wensen de voorwaarden waaronder zulks geschiedt middels dit addendum bij het bestaande arbeidscontract vast te leggen.

Artikel 2 – Het ouderschapsverlof

Met ingang van 1 maart 2022 tot 1 mei 2022 neemt partij 1 ouderschapsverlof op voor alle contracturen van 40 uur per week. Het ouderschapsverlof wordt opgenomen voor zoon Freebird, geboren op 1 januari 2022.

Artikel 3 – Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

Mocht het bedrijfs-of dienstbelang dit vergen, dan behoudt werkgever zich het recht voor om eenzijdig het werkrooster aan te passen.

Artikel 4 – Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, het salaris en de vakantierechten, worden conform hetgeen in artikel 1, 2 en 3 genoemd aangepast.

Artikel 5 – Overige arbeidsvoorwaarden

Alle overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: Berekensite.nlBerekening ouderschapsverlof