Voorbeeld bepaling verhuurperiode

Download gratis een voorbeeld van een artikel over de verhuurperiode: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling verhuurperiode Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling surseance of faillissement

Download gratis een voorbeeld van een bepaling wat er met de overeenkomst gebeurt als één der partijen in staat van faillissement mocht worden verklaard of aan haar surséance van betaling mocht worden verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling niet aan verplichtingen voldoen

Download gratis een voorbeeld van een bepaling wat er gebeurt als één der partijen niet aan de verplichtingen voldoet. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling niet aan verplichtingen voldoen Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling annulering overeenkomst

Download gratis een voorbeeld van een artikel annulering overeenkomst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling annulering overeenkomst Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling boete

Download gratis een voorbeeld van een artikel boetebeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld boetebepaling Indien Partij B tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 13, is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling directe opeisbaarheid bij in gebreke, faillissement, surséance of inbeslagneming

Download gratis een voorbeeld van een bepaling directe opeisbaarheid bij in gebreke, faillissement, surséance of inbeslagneming: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld De Geldlening of het restant daarvan alsmede de verschuldigde rente is direct opeisbaar zonder […]

Lees verder