Download gratis een voorbeeld van een artikel annulering overeenkomst:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling annulering overeenkomst

  • Deze overeenkomst kan worden geannuleerd tot 21 dagen voor aanvang van de verhuurperiode.
  • Annulering vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven naar Cancelweg 11 1111AA te Diemen
  • De annuleringskosten bedragen:
    • 50% bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van De Verhuurperiode
    • 75% bij annulering binnen 2 maanden en langer dan 21 dagen voor aanvang van De Verhuurperiode.
    • 100% bij annulering vanaf 21 dagen voor aanvang van De Verhuurperiode

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.