Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst e-bike:


Huurovereenkomst e-bike

Een e-bike huren van vrienden, familie of onbekenden kan een uitkomst bieden. Tegelijkertijd gaat het gepaard met de nodige risico’s. Wat als de bestuurder valt en er beschadiging ontstaat? Zaak dus om e.e.a. goed te regelen. Deze huurovereenkomst e-bike helpt hierbij.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – De E-bike

Partij 1 verklaart te hebben verhuurd en partij 2 verklaart te hebben gehuurd de navolgende e-bike:

  • Merk: VanMoof
  • Type: S4
  • Omschrijving: Uitgerust in Evergreen
  • Bouwjaar: 2023
  • Geschikt voor het volgende gebruik: vervoer van 1 persoon
  • Bijzonderheden: spatborden ontbreken

Hierna genoemd: De E-bike.

Artikel 2 – De staat van De E-bike

Partij 1 en 2 komen overeen dat bij aanvang van De Verhuurperiode De E-bike op schade gecontroleerd wordt.

Artikel 3 – Verzekering van De E-bike

  1. De E-bike is door Partij 1 all-risk inclusief brand en diefstal verzekerd. Deze verzekering heeft geen dekking tijdens verhuur.
  2. Partij 2 verklaart bekend te zijn dat geen andere dan de in artikel 3.1 genoemde verzekering afgesloten is door Partij 1.
  3. Het staat partij 2 vrij voor eigen rekening aanvullende verzekeringen gedurende de verhuurperiode af te sluiten.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.