Download gratis een voorbeeldbrief huur opzeggen:


Huur opzeggen

Huurt u momenteel vastgoed en wenst u de huur op te zeggen? Controleer eerst de huurvoorwaarden die in het huurcontract staan. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief huur opzeggen om de huur op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Uw naam

Uw adres

Uw postcode en woonplaats

Aan

Naam verhuurder

Adres verhuurder

Postcode en woonplaats verhuurder

Datum: dinsdag 9 november 2021

Onderwerp: huur opzeggen

Geachte mevrouw Kot

Sedert 1 januari 2015 huur ik van u een woning aan de Apollolaan te Amsterdam.

Het gehuurde maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst met kenmerk 2015.001 die wij op 1 november 2014 hebben ondertekend.

Conform de voorwaarden van deze huurovereenkomst heb ik de mogelijkheid om het huurcontract op te zeggen. Ik maak van dit recht gebruik, en zeg, met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden, de huur op. Dit betekent dat de huur op 9 januari 2022 eindigt.

De borg kunt u uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het huurcontract overmaken op mijn bankrekeningnummer NL34INGB0123456789.

Gaarne maak ik met u een afspraak voor de oplevering. U kunt mij hiervoor bereiken op telefoonnummer 06-12345678.

Van deze huuropzegging zie ik graag een bevestiging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Uw handtekening

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door Anno Vastgoed