Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC:


Notulen AvA finale décharge

Décharge verlenen aan de (leden van de) RvB of RvC betekent dat – veelal onder dankzegging – kwijting wordt verleend voor het gevoerde beheer (Raad van bestuur) of het gevoerde toezicht (Raad van commissarissen). Meestal wordt décharge jaarlijks als apart agendapunt bij het vaststellen van de jaarrekening verleend.

Bij een vertrekkend bestuurder of toezichthouder (bijvoorbeeld bij een overname) kan het wenselijk zijn op of rond de datum van closing finale décharge te verlenen (dus niet enkel voor het jaar tot heden, maar voor alle perioden tot heden).

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

Agenda

  1. Opening
  2. Finale décharge raad van bestuur
  3. Finale décharge raad van commissarissen
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

2. Finale décharge raad van bestuur

Aan de leden van de raad van bestuur wordt onder dankzegging finale décharge verleend voor het tot  1 juni 2022 gevoerde beheer.

3. Finale décharge raad van commissarissen

Aan de leden van de raad van commissarissen wordt onder dankzegging finale décharge verleend voor het tot 1 juni 2022 gevoerde toezicht.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop Bedrijfsovernames | Finale décharge