Voorbeeld Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een Vergadering van Aandeelhouders: Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening van een boekjaar, decharge te verlenen aan de leden van de RvB of RvT of het benoemen van een […]

Lees verder

Voorbeeld beding décharge leden RvB

Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvB: Décharge leden RvB Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvB voor het door hen gevoerde beleid verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen ontbinding B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. : Notulen AvA ontbinding B.V. Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden. De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. De […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC: Notulen AvA finale décharge Décharge verlenen aan de (leden van de) RvB of RvC betekent dat – veelal onder dankzegging – kwijting wordt verleend voor het gevoerde beheer (Raad van bestuur) of het gevoerde toezicht (Raad van commissarissen). […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA Décharge raad van bestuur

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA Décharge raad van bestuur: Notulen AvA Décharge raad van bestuur De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het verlenen van decharge aan de leden van de RvB. Van een vergadering worden notulen bijgehouden, die vervolgens door de voorzitter […]

Lees verder