Download gratis een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding:


Eenzijdig wijzigingsbeding

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om een of meerdere arbeidsvoorwaarden zonder instemming van de werknemer te kunnen wijzigen.

Voorbeelden van voorwaarden die de werkgever eenzijdig zou willen wijzigen zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, bonusregeling of een reiskostenvergoeding.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever behoudt zich het recht voor om de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot artikelen 10 en 11 van deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.