Download gratis een voorbeeld van een bezwaarschrift:


Bezwaarschrift

Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld als basis, en maakt u het voorbeeld situatiespecifiek (waarbij u ook op de voorwaarden die aan het betreffende bezwaar verbonden zit let).

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het bezwaarschrift

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer Beslistverkeerd,

Op 1 mei 2022 ontving ik uw beslissing met kenmerk 2022-01-1998.

Middels dit bezwaarschrift teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing.

Ik heb het de navolgende bezwaren tegen uw beslissing:

  • Eerste reden van bezwaar
  • Tweede reden van bezwaar
  • Derde reden van bezwaar

Ik verzoek u uw eerdere beslissing om de voorgaande redenen te heroverwegen. Mijn redenen zorgen er mijns inziens voor dat uw beslissing niet in stand kan blijven.

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-12345678.

Ik ontvang graag binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst ven mijn bezwaarschrift. De reactietermijn op mijn bezwaarschift bedraagt volgens uw voorwaarden 6 weken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.