Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning:


Ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een omgevingsvergunning is een vergunning van de gemeente voor bijvoorbeeld bouw- of sloopwerken.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden, indien uiterlijk op 1 juni 2022 koper voor de verbouw van de onroerende zaak als bijgevoegd in bijlage 1 geen omgevingsvergunning kan verkrijgen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.