Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie:


Ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie

Het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. NHG als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die geen NHG voor een woning krijgen, de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden, indien uiterlijk op 1 januari 2022 koper voor de financiering van de onroerende zaak geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan verkrijgen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.