Download gratis een voorbeeld van een bepaling voor een earn-out bij een bedrijfsovername.


Earn-out

Bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername komt vaak een earn-out voor. Koper en verkoper komen dan overeen dat een deel van de prijs afhankelijk is van een toekomstige uitkomst. De toekomstige uitkomst kan dan bijvoorbeeld een EBITDA vanaf X zijn. Doet de uitkomst zich voor, dan keert de koper de earn-out uit aan de verkoper.

Een earn-out kan een middel zijn om ook na de verkoop nog gebruik te maken van de kennis en kunde van de verkoper. Deze zal geneigd zijn de onderneming in de goede richting te adviseren, omdat er nog een earn-out in het vooruitzicht is gesteld.

Bij de earn-out geldt meestal een minimum en een maximum ten opzichte van een meetbare indicator. Vaak is dit de EBITDA. Valt de EBITDA hoger dan het minimum uit, dan krijgt de koper voor iedere euro boven de EBITDA (de grace) tot het maximum een earn-out uitgekeerd.  

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld beding: earn-out

Enkele belangrijke onderdelen uit het beding:

De verkoper heeft voor 2022 aanspraak op een earn-out, inden in 2022 de EBITDA tussen de € 500.000 en € 750.000 bedraagt (de 2022 grace);

Voor de 2022 grace telt € 1 mee als € 1,50. De earn-out bedraagt in 2022 maximaal € 375.000;

Betaling van de earn-out vindt plaats binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van de vennootschap, en in ieder geval uiterlijk voor 8 november van het jaar volgend op het earn-outjaar.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: Cnoop | Earn-out