Download gratis een voorbeeld van een beding deelname pensioenregeling:


Beding deelname pensioenregeling

Werkgevers dienen cf. artikel 7:655 lid 1 onderdeel j BW) mee te delen of een werknemer deelneemt aan een pensioenregeling

Artikel 7:655 lid 1 onderdeel j BW

De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

  • j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van beding deelname pensioenregeling

Het is de werknemer verboden om gedurende het dienstverband en gedurende twee jaar na afloop van het Werknemer bouwt pensioen op bij het pensioeninstelling. De rechten en plichten voor werknemer en werkgever staan in het geldende pensioeninstelling Pensioenreglement.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.