Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvC:


Décharge leden RvC

Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvC voor het door hen gevoerde toezicht verleend.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een beding décharge leden RvC

Aan de leden van de raad van commissarissen wordt onder dankzegging décharge verleend voor het in 2022 gevoerde toezicht.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.