Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u compensatie eist omdat uw vlucht vertraging had:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf u naar aanleiding van de vertraging die ik heb ervaren tijdens mijn vlucht met KLM1980 van Amsterdam naar Alicante op 2 januari 2024. Volgens mijn informatie liep de vlucht 6 uur vertraging op, wat resulteerde in ongemak en verstoring van mijn reisplannen.

Ik wil graag aanspraak maken op de compensatie waar ik als passagier recht op heb volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004. Deze verordening bepaalt dat passagiers recht hebben op compensatie bij vertragingen van meer dan drie uur, tenzij de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

Ik ben van mening dat de vertraging van mijn vlucht niet het gevolg was van buitengewone omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden of stakingen, maar eerder toe te schrijven was aan operationele problemen binnen de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om mij de compensatie van 250 euro te betalen, zoals wettelijk is vastgelegd.

Bijgevoegd vindt u kopieën van alle relevante documenten met betrekking tot mijn vlucht, waaronder mijn instapkaart en de boekingsbevestiging. Ik verzoek u vriendelijk om mijn verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en de compensatie over te maken op de hieronder vermelde bankrekening.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.