Download gratis een voorbeeld van een schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening:


Schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Een verlies dient eerst met het jaar ervoor te worden verrekend, en daarna pas moet toekomstige jaren.

Het verrekenen van een verlies met het jaar ervoor heet carry back verliesverrekening. Het verrekenen van een verlies met toekomstige jaren heet carry forward verliesverrekening.

Bij carry back kan al een voorlopige verliesverrekening van 80% worden aangevraagd wanneer het winstjaar definitief is vastgesteld en het verliesjaar nog niet.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit schrijven doe ik u een schriftelijk verzoek tot voorlopige (achterwaartse) verliesverrekening toekomen.

In 2020 had Profitable B.V. een belastbaar bedrag van € 100.000. De bijbehorende aanslag is definitief (123.456.789.V.01). Over 2020 is € 16.500 aan Vennootschapsbelasting betaald.

Over 2021 verwacht de entiteit een verlies van minimaal € 500.000.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling 2021 verzoek ik u om een voorlopige verliesverrekening van 80% volgens het voorgaande.

Ik zie uw beslissing graag per post tegemoet. Bij vragen kunt u zowel per telefoon als per e-mail contact met mij opnemen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.