Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een klacht indient:


Klacht

Een klacht kunt u mondeling doen, maar dat levert later weinig bewijslast op. Beter is het om uw klacht derhalve schriftelijk in te dienen en ook te verzoeken om de reactie schriftelijk te ontvangen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik doe u middels dit schrijven een klacht toekomen.

De klacht ziet toe op geluidsoverlast sinds u op 1 mei 2023 gestart bent met de garageactiviteiten aan de Autoweg 11 in Terheijden.

Ik voel mij genoodzaakt een klacht in te dienen, omdat ik zwaar gehinderd word doordat ik door de geluidsoverlast niet meer overdag in mijn tuin kan zitten.

Idealiter zie ik mijn klacht als volgt opgelost: u houdt gedurende de werkzaamheden in uw garage de garagedeur dicht, om zo de geluidshinder voor mijzelf en de overige bewoners tot een acceptabel niveau te beperken.

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-12345678. Ik verwacht binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op mijn klacht met de oplossing die u voorstelt. 

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.