Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een klacht kenbaar maakt in verband met pesten op de werkvloer:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf u met betrekking tot een ernstige kwestie die zich voordoet op de werkvloer en die mij grote zorgen baart. Het spijt me dat ik deze kwestie op deze manier moet aankaarten, maar na herhaaldelijk aandringen bij mijn directe leidinggevende zonder bevredigende oplossingen, voel ik me genoodzaakt om deze klachtenbrief te schrijven.

Ik ben al geruime tijd slachtoffer van aanhoudend pestgedrag op de werkvloer. Het pesten bestaat uit vernederende opmerkingen en het belachelijk maken van mijn prestaties. Dit gedrag heeft een aanzienlijke impact op mijn welzijn, mijn motivatie en mijn vermogen om effectief te functioneren binnen het team.

Ik heb verschillende keren geprobeerd om het probleem aan te kaarten bij mijn directe leidinggevende, maar tot op heden heeft dit geen enkel resultaat opgeleverd. Ik voel me niet serieus genomen en er wordt geen actie ondernomen om het pestgedrag te stoppen. Dit is onaanvaardbaar en in strijd met het beleid van het bedrijf met betrekking tot een veilige en respectvolle werkomgeving.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.