Download gratis een voorbeeld van een proeftijdbeding:


Proeftijdbeding

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen de nieuwe werknemer en werkgever. Wat de proeftijd anders dan een reguliere periode maakt, is dat zowel werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden kunnen beëindigen.

Hoelang een proeftijd mag duren en of überhaupt een proeftijd overeengekomen mag worden, is afhankelijk van de omstandigheden:

  • Geen proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van <6 maanden.
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7-24 maanden geldt een maximale duur van een proeftijd van 1 maand;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is overeengekomen geldt een maximale duur van een proeftijd van 1 maand;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer geldt een maximale duur van een proeftijd van 2 maanden;
  • Bij een vast dienstverband geldt een maximale duur van een proeftijd van 2 maanden.
  • Bij cao kan van bovenstaande afgeweken worden (in positieve zin voor de werknemer)

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een proeftijdbeding

Tijdelijke arbeidsovereenkomst van 12 maanden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een proeftijd cf. artikel 7:676 BW van 1 maand.

Vast dienstverband

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een proeftijd cf. artikel 7:676 BW van 2 maanden.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.