Download gratis een voorbeeld van notulen AvA goedkeuring publicatiejaarrekening:


Notulen AvA goedkeuring publicatiejaarrekening

In de publicatiejaarrekening wordt minder gedetailleerd verslag gedaan over het boekjaar dan in de inrichtingsjaarrekening. Om deze reden kan het voor het bestuur relevant zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de publicatiejaarrekening ter publicatie goed te laten keuren.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan dan haar oordeel vellen over of alle bij of krachtens de wet in aanmerking te nemen vrijstellingen en andere faciliteiten wel benut zijn (publiceert de vennootschap in de publicatiestukken niet meer dan nodig).

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

2. Goedkeuring publicatiejaarrekening 2020

De publicatiejaarrekening 2020 wordt besproken. Vastgesteld wordt dat de publicatiejaarrekening is opgesteld met inachtneming van alle bij of krachtens de wet in aanmerking te nemen vrijstellingen en andere faciliteiten. De publicatiejaarrekening, zoals die aan de vergadering is voorgelegd, heeft haar volledige instemming.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door – Boec