Download gratis een voorbeeld van een incorporatiebeding:


Incorporatiebeding

Een incorporatiebeding is een beding waarmee werknemer en werkgever overeenkomen dat een cao (meestal de meest recente versie en indien van toepassing de toekomstige versie(s)) op de arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. Met het incorporatiebeding geldt de cao ook voor werknemers die geen lid van een vakbond zijn.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een incorporatiebeding

Op deze arbeidsovereenkomst is de cao Jeugdzorg, inclusief alle toekomstige wijzigingen hierin, van toepassing.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.