Download gratis een voorbeeld van een beding beëindiging arbeidsovereenkomst in proeftijd:


Beding beëindiging arbeidsovereenkomst in proeftijd

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen de nieuwe werknemer en werkgever. Wat de proeftijd anders dan een reguliere periode maakt, is dat zowel werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden kunnen beëindigen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een beding beëindiging arbeidsovereenkomst in proeftijd

De werknemer bevindt zich in de proeftijd. Werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst per 15 januari 2022 zonder opgaaf van reden cf. artikel 7:676 BW.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.