Download gratis een voorbeeld van een schriftelijk verzoek tot het voegen van een entiteit in een bestaande fiscale eenheid voor de BTW:


Voegen van een entiteit in een bestaande fiscale eenheid voor de BTW

Als vennootschappen zodanig nauw met elkaar verbonden dat zijn, dat zij voor de heffing van omzetbelasting in organisatorisch, financieel en economisch opzicht een eenheid vormen, worden ze cf. artikel 7, lid 4 Wet OB 1968 verplicht een fiscale eenheid voor de BTW te vormen.

Bestaat er reeds een fiscale eenheid en wordt er een nieuwe entiteit opgericht die cf. de definitie ook bij de fiscale eenheid voor de BTW hoort, dan kan de Belastingdienst om een beschikking gevraagd worden deze entiteit in de bestaande eenheid te voegen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit schrijven doe ik u een schriftelijk verzoek tot 1 april 2023 voegen van Kwak B.V. (BTW-nummer BTW-nr 12345678 B.V.) in de bestaande fiscale eenheid voor de omzetbelasting tussen Dagobert B.V., Kwik B.V. en Kwek B.V. (BTW-nummer BTW-nr fiscale eenheid 87654321 B.V. C.S.).

Ter toelichting merken wij het volgende op: Dagobert B.V. houdt alle aandelen in Kwik B.V., Kwek B.V. en Kwak B.V. Verder vindt de directievoering over Kwik B.V., Kwek B.V. en Kwak B.V. plaats door Dagobert B.V.  

De genoemde ondernemingen hebben in hoofdzaak hetzelfde doel. Aldus zijn alle vennootschappen zodanig nauw met elkaar verbonden dat zij voor de heffing van omzetbelasting in organisatorisch, financieel en economisch opzicht een eenheid vormen in de zin van artikel 7, lid 4 Wet OB 1968.

Ik zie uw beslissing graag per post tegemoet. Bij vragen kunt u zowel per telefoon als per e-mail contact met mij opnemen.


Mede mogelijk gemaakt door: Boec | Fiscale eenheid voor de BTW


Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.