Download gratis een voorbeeld van een disclosure letter bij een bedrijfsovername.


Disclosure letter

Bij een bedrijfsovername heeft de verkoper een meldingsplicht. De verkoper dient bijzonderheden waar hij/zij mee bekend is te melden aan de koper. Veelal gebeurt dit via een disclosure letter. In een disclosure letter worden de bijzonderheden die onder de meldingsplicht vallen per categorie getoond.

Feiten die in de disclosure letter bekend worden gemaakt aan de verkoper, kunnen in beginsel geen schending van de garanties vormen en de koper zal derhalve niet gerechtigd zijn om op grond van de koopovereenkomst een vordering in te dienen bij verkoper met betrekking tot de feiten die in de disclosure letter bekend zijn gemaakt.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld disclosure letter

Enkele belangrijke onderdelen uit de disclosure letter:

Activa

  • Per 31-12-2021 is sprake van dubieuze debiteuren zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze brief.
  • Per 31-12-2021 is sprake van verouderde voorraad zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze brief.

Werknemers

  • Twee werknemers kampen momenteel met een burn-out / depressie. De specificatie van de verwachte kosten voor de komende twee jaar is opgenomen in bijlage 3 bij deze brief.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: Cnoop | Disclosure letter