Download gratis een voorbeeld cv voor gebruik bij een volgende sollicitatie:


Cv – Curriculum vitae

Bij een sollicitatie hoort een cv.

Op een cv staan persoonlijke gegevens, een profiel, werkervaring, opleidingen, gevolgde cursussen, nevenactiviteiten, vaardigheden en competenties, interesses en hobby’s en referenties.

Het maken van een cv kan behoorlijk wat tijd kosten. Maak gratis gebruik van dit voorbeeld cv. Download het document in .Word, maak het cv specifiek voor jouw situatie (en verlies de relevantie met de functie waarop je solliciteert niet) en sla op als een .pdf. Vergeet de bestandsnaam geen beschrijvende naam te geven (bijvoorbeeld voornaam-achternaam-cv.pdf)

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het voorbeeld

Enkele relevante stukken uit het document:

PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Naam: Naam

Adres: Adres

Telefoon: Telefoon

E-mail: E-mail

Geboortedatum: Geboortedatum

PROFIEL:

Profiel

WERKERVARING:

2021 – heden Naam bedrijf Taken en verantwoordelijkheden

2019 – 2021 Naam bedrijf Taken en verantwoordelijkheden

2016 – 2019 Naam bedrijf Taken en verantwoordelijkheden

Tip: probeer bijzonderheden als perioden zonder werk of korte loondienstverbanden goed (en naar waarheid) toe te lichten. Het komt bij een sollicitatiegesprek toch aan bod.

OPLEIDINGEN: 2001 – 2005

Niveau – Studie Bijzonderheden: Instituut te Plaats Diploma behaald

2000 – 2001 Niveau – Studie Bijzonderheden: Instituut te Plaats Diploma behaald

1996 – 2000 Niveau – Studie Bijzonderheden: Instituut te Plaats Diploma behaald

Tip: probeer bijzonderheden als afgebroken studies goed (en naar waarheid) toe te lichten. Het komt bij een sollicitatiegesprek toch aan bod.

CURSUSSEN:

2020 – 2021 Naam cursus Bijzonderheden: Instituut te Plaats Afgerond

2018 Naam cursus Bijzonderheden: Instituut te Plaats Afgerond

2016 Naam cursus Bijzonderheden: Instituut te Plaats Afgerond

Tip: probeer gevolgde cursussen die aansluiten op de vacature toe te lichten. Verwijder dit blok indien je geen relevante cursussen hebt gevolgd.

NEVENACTIVITEITEN:

2018 Titel Omschrijving

2016 Titel Omschrijving

Tip: probeer relevante nevenactiviteiten toe te lichten. Relevant kan heel breed zijn. Zo kan voorzitter van een studentenvereniging ook een beeld van sterke sociale eigenschappen geven. Verwijder dit blok indien je geen relevante nevenactiviteiten hebt ontplooid.

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES:

Computervaardigheden

Ervaring met: MS Word, Excel, Outlook

Taalvaardigheden

Nederlands: mondeling goed, schriftelijk goed (moedertaal)

Engels: mondeling goed, schriftelijk voldoende

INTERESSES EN HOBBY’S:

Interesses en hobby’s

REFERENTIES:

Referenties

Tip: probeer relevante referenties inclusief contactpersoon toe te voegen. Dit kan een oude werkgever zijn, maar bijvoorbeeld ook een klant waar jarenlang goed mee gewerkt is en die relevant is voor de functie waarop gesolliciteerd wordt.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.