Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud:


Ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in het voorlopige koopcontract van bijvoorbeeld een woning. Financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat kopers die de financiering niet rond krijgen, geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op 1 mei 2022 koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van 250.000 euro geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen een rentevastperiode van minimaal 10 jaren en een rentepercentage niet hoger dan 3,5%, bij de volgende hypotheekvormen: lineaire hypotheek en/of annuïtaire hypotheek.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.