Voorbeeld garantiebepaling

Download gratis een voorbeeld van een garantiebepaling: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld garantiebepaling Partij A garandeert Partij B de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten. Bij eventuele gebreken, voorzover deze aan het licht komen […]

Lees verder