Download gratis een voorbeeld van een garantiebepaling:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld garantiebepaling

Partij A garandeert Partij B de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten. Bij eventuele gebreken, voorzover deze aan het licht komen binnen 24 maanden na de datum van de aflevering aan de eindafnemer, zal Partij A de kosten voor herstel dan wel de vervanging dragen. Partij B zal zelfstandig zorg dragen voor een adequate garantieregeling ten aanzien van de eindafnemer.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.