Download gratis een voorbeeld van een intentieverklaring ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V.:


Intentieverklaring ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V.

De ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V. betreft een fiscale faciliteit, waarbij afgerekend wordt met de fiscus over bijvoorbeeld goodwill en stille reserves.

Voor het met terugwerkende kracht (maximaal 3 maanden) bewerkstelligen van een ruisende inbreng, is het maken en verzenden van een intentieverklaring naar de Belastingdienst noodzakelijk. Zie voorts de geleideformulieren van de Belastingdienst.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het voorbeeld situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de intentieverklaring

Enkele relevante stukken uit het document:

In aanmerkingen nemende dat:

  • Inbrenger voor eigen rekening en risico een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak;
  • Inbrenger deze eenmanszaak ruisend wenst in te brengen in een B.V.
  • Inbrenger deze intentie wil vastleggen, teneinde een ruisende inbreng met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 mogelijk te maken.

Verklaart het volgende voornemens te zijn:

Artikel 2 – Intentie nieuwe B.V.

De inbrenger is voornemens voor de ruisende inbreng een nieuwe B.V. op te richten (hierna genoemd “de nieuwe B.V.”) en te vestigen in Amsterdam.

Artikel 3 – Doel nieuwe B.V.

Het doel van de nieuwe B.V. zal zijn: de voortzetting van de momenteel in de vorm van een eenmanszaak gedreven onderneming.

Artikel 4 – Voor rekening van de nieuwe B.V.

De onderneming zal vanaf 1 januari 2022 tot de dag van het tot stand komen van de nieuwe B.V. niet door inbrenger maar voor rekening van de nieuwe B.V. worden gedreven.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecRuisende inbreng in een B.V.