Download gratis een checklist voor het verhogen van de waarde van een bedrijf:


Waarde verhogen

Hoe verhoog ik de waarde van mijn bedrijf?

Waardecreatie is een standaarddoelstellingen bij bedrijven. Maar wat is waarde en hoe kan de waarde van een bedrijf verhoogd worden?

In deze whitepaper gaan we nader in op hoe waarde gecreëerd wordt en geven we op hoofdlijnen weer hoe u de waarde van uw bedrijf kunt verhogen.

Het doel van deze whitepaper is vooral om u aan het denken te zetten. Wat zijn uw huidige bezittingen? Waar gaat u in de toekomst in investeren? Welke kasstromen levert dit op? Wat is het risico? Kunt u de samenstelling toekomstige kasstromen en risico optimaliseren om zo de waarde van uw bedrijf te verhogen? Voegen acquisities waarde toe? Wat als u een overnamebod krijgt boven de waarde die uw bedrijf voor u heeft?

Document

Het document is opgebouwd in .pdf.

Relevante stukken uit de checklist

Enkele relevante stukken uit de checklist:

Huidige bezittingen

Beoordeel uw huidige bezittingen en verdeel ze in samenhangende activiteiten. Wat zijn de vrije kasstromen per activiteit? Wat is het risico? Kunt u de samenstelling toekomstige kasstromen en risico optimaliseren om zo de waarde van de activiteit te verhogen? Denk telkens aan wat de verwachte omzetgroei van de activiteit is, wat het rendement op geïnvesteerd vermogen is, welke vrije kasstromen dit op gaat leveren, wat de bijbehorende kostenvoet is en hoe u deze variabelen kunt optimaliseren.

Toekomstige bezittingen

In het verlengde van uw huidige bezittingenis het relevant om te kijken naar welke investeringen u gaat doen en welke bezittingen over vijf of over tien jaar de vrije kasstromen gaan genereren. Het maakt niet uit hoe groot de investering is. Als u gaat voor waardecreatie investeert u enkel daar waar de bandbreedte tussen (hoger) rendement op geïnvesteerd vermogen en de kostenvoet maximaal is.

Optimaliseer uw werkkapitaal

Vanuit waardecreatieperspectief is het aanhouden van een zo laag mogelijk werkkapitaal aan te raden. Uw kortlopende schulden zijn dan hoger dan uw kortlopende bezittingen. Feitelijk laat u uw leveranciers uw werkkapitaal dan financieren, zonder dat u hier rente voor betaalt. Monitor uw werkkapitaal met KPI’s (bijvoorbeeld debiteuren ten opzichte van de omzet en omloopsnelheid van de voorraad) en stuur waar nodig bij.

Aantrekken nieuwe rentedragende schulden

Als ambitieuze onderneming gaat groeien vanuit de operationele kasstroom u niet snel genoeg. Echt groeien met uw bedrijf betekent ook serieus kapitaal aantrekken. De bedoeling van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur van een bedrijf is dat het vreemd vermogen een positieve hefboomwerking biedt dat ten goede komt aan het rendement op het eigen vermogen. De kosten en het risico van het toevoegen van vreemd vermogen dienen lager te zijn dan het rendement dat de onderneming met het vreemde vermogen genereert. De onderneming moet er door het gebruik van vreemd vermogen immers op vooruitgaan.

Acquisities

Nu u weet hoe een bedrijf gewaardeerd wordt, wordt het interessant om naar acquisities te kijken. U poogt hierbij een bedrijf te kopen voor een prijs onder de waarde die het bedrijf voor u heeft. Het verschil tussen de prijs die u betaalt en de hogere waarde die het bedrijf voor u heeft, is waardecreatie.

Synergievoordelen

Synergievoordelen zorgen ervoor dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen. Synergievoordelen liggen bij het combineren van bedrijven bijvoorbeeld in kostenbesparingen (kostensynergie), groeimogelijkheden (omzetsynergie) en/of verlagingen van risico (kostenvoetsynergie). Het samenbrengen van de krachten van twee bedrijven zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de omzet hoger wordt dan hetgeen de twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen bewerkstelligen.

Betere eigenaar

In het verlengde van acquisities en synergievoordelen is het beoordelen of u de juiste eigenaar voor het bedrijf bent relevant. Wat als het bedrijf(sonderdeel) in handen van een derde een veel betere samenstelling van omzetgroei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet heeft? In dit geval kunt u bij het verkopen van uw bedrijf een premium onderhandelen en verkopen voor een prijs boven de waarde die het bedrijf voor u heeft. Het verschil is waardecreatie.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Waarde verhogen


Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.