Download gratis een checklist voor het verkoopklaar maken van een bedrijf:


Verkoopklaar maken bedrijf

Het verkopen van een bedrijf doen de meeste ondernemers maar één keer in hun leven. Zaak dus om beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de bedrijfsverkoop te halen. Om ondernemers wegwijs te helpen bij de stappen en de bijbehorende tijdsspanne per stap, hebben wij een uitgebreide whitepaper geschreven. De checklist is onderverdeeld in actiepunten voor de ondernemer, de onderneming, financieel, juridisch en fiscaal.

Document

Het document is opgebouwd in .pdf.

Relevante stukken uit de checklist

Enkele relevante stukken uit de checklist:

Huidige assets, toekomstige assets en R&D – Welke assets genereren de huidige kasstromen? Welke assets gaan over vijf jaar de kasstromen genereren? Hoeveel spendeert u aan research & development en wat is de verwachte waarde hiervan? Als u meer spendeert aan research & development, welke kansen levert dit dan op? Kopers houden van – in aanvulling op de core business – een gevulde pipeline aan te ontwikkelen producten of diensten die later een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren aan de waarde van de onderneming.

Potentiële kopers in kaart brengen – U heeft een bepaalde strategie voor uw onderneming. Een potentiële koper heeft mogelijk een hele andere strategie. Breng daarom alvast potentiële kopers in kaart, zodat u geen beslissingen neemt die negatief uitvallen voor de interesse van bepaalde kopers (denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van een octrooi of patent dat voor u niet (meer) interessant is, maar voor een koper een reden voor de transactie kan vormen).

Waardemaximalisatie – Hoe kunt u de omzet (houdbaar) verhogen? Welke kosten kunt u (houdbaar) schrappen? Is de organisatie beter te financieren met een lagere kostenvoet tot gevolg? Bedrijfswaarde is een mix van groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de kostenvoet. Zaak om deze mix te optimaliseren. Verlies ook hier de potentiële kopers niet uit het oog. Wat voor u een minder belangrijk bedrijfsonderdeel is, kan voor een potentiële koper de kern van de transactie zijn.

Structuur / herstructurering – Een degelijke juridische structuur stelt u in staat om bijvoorbeeld overtollige cash en intellectueel eigendom te scheiden van de risicoactiviteiten van een werkmaatschappij. Heeft u meerdere activiteiten, dan kan het gebruik van tussenholdings additionele flexibiliteit opleveren. U gebruikt de tussenholding dan voor het plaatsen van het intellectueel eigendom van de activiteit en de holding voor de overtollige cash. Zo kunt u met gebruik van de deelnemingsvrijstelling ook een afzonderlijke entiteit (inclusief intellectueel eigendom) verkopen, simpelweg door de aandelen van de tussenholding te verkopen. Structureer wel tijdig, om een naheffing van de fiscus te voorkomen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Verkoopklaar maken


Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.