Download gratis een voorbeeldbrief abonnement opzeggen:


Abonnement opzeggen

Heeft u momenteel een abonnement en wenst u deze op te zeggen? Controleer eerst de abonnementsvoorwaarden. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief abonnement opzeggen om eenvoudig uw abonnement op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Uw naam

Uw adres

Uw postcode en woonplaats

Aan

Naam verhuurder

Adres verhuurder

Postcode en woonplaats verhuurder

Datum: dinsdag 9 november 2021

Onderwerp: huur opzeggen

Geachte mevrouw Duck

Sedert 1 januari 2000 heb ik een abonnement op de Donald Duck.

Per de eerst mogelijke datum wens ik mijn abonnement op te zeggen. Met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden betekent dit dat mijn abonnement op 9 januari 2022 eindigt.

De reden is dat ik wat ouder ben geworden, en mijn interesse als gevolg hiervan is veranderd van eenden naar techniek.

Het vooruitbetaalde abonnementsgeld kunt u uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief overmaken op mijn bankrekeningnummer NL34INGB0123456789.

Van deze opzegging zie ik graag een bevestiging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Uw handtekening

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.